Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

Hepinize en içten dileklerimle ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı'na hoş geldiniz diyorum.

1977'de başladığım meslek hayatıma 1985'den beri kendi hukuk bürom ile devam etmekteyken bilahare aynı mesleği seçen oğlum Av. Murat Kaan ORAL ile birlikte 2009 senesinden bu yana ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı olarak çalışmaya devam etmekteyim.
İlk günkü heyecanım ve bugünkü deneyimim ile birlikte her zaman daha iyi ve ilkeli hizmet vermeye ben ve büro arkadaşlarım devam etmekteyiz.

Sitemizin son halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Saygılarımla
Av. Şerife Deniz ORAL 
Kurucu Ortak

Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

FAALİYET ALANLARI

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Marka ve Patent avukatlarımız Fikri ve Sınaî Haklar konularında hem teorik hem pratik deneyime sahiptirler. Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye'de tescili, korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışan departmanımız müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Sağladığımız Hizmetler; a. Marka ve haklarına ilişkin her türlü işlem, b. Patent haklarına ilişkin her türlü işlem, c. Telif hakları, d. Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, e. Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, f. Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri, g. Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmanlık ve sözleşmeleri hazırlamak, h. Endüstriyel tasarım başvuruları.

DEVAMI
İDARE VE VERGİ HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU

Büromuz idari işlemler, imar sorunları, ihale dosyası ve teklif hazırlama işlemleri, ihalelere karşı idari başvuru ve dava yolları, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı korunma yolları, idari işlemlere ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları ile Vergi hukukundan doğan ödeme emrini iptal davaları, gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, vergi mevzuatından doğan diğer davalar konusunda çok sayıda müvekkile dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

DEVAMI
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı'na dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, alt işveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektir. İşveren ve işçi arasında iş kanunu, iş sözleşmesinin feshi ve iş kazalarından dolayı doğabilecek uyuşmazlıklarda işletmeleri davalarda temsil etmekteyiz.

DEVAMI