Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

Hepinize en içten dileklerimle ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı'na hoş geldiniz diyorum.

1977'de başladığım meslek hayatıma 1985'den beri kendi hukuk bürom ile devam etmekteyken bilahare aynı mesleği seçen oğlum Av. Murat Kaan ORAL ile birlikte 2009 senesinden bu yana ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı olarak çalışmaya devam etmekteyim.
İlk günkü heyecanım ve bugünkü deneyimim ile birlikte her zaman daha iyi ve ilkeli hizmet vermeye ben ve büro arkadaşlarım devam etmekteyiz.

Sitemizin son halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Saygılarımla
Av. Şerife Deniz ORAL 
Kurucu Ortak

Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

FAALİYET ALANLARI

SAĞLIK HUKUKU
SAĞLIK HUKUKU

Tıp mesleğinin icrası sırasında meydana gelen ve tarafları maddi ve manevi olarak sorumluluk altına sokabilecek tıbbi hata ve malpraktis halleriyle ilgili olarak aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız. • Özel Sağlık Kurumlarının sorumlulukları, Hekimler ile Yardımcı Sağlık Personelinin ve Paramedikallerin sorumlulukları ve Hasta Hakları ile ilgili konularda yazılı ve sözlü görüş vermek, davaların takibini yapmak. • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı yapmak, • İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları'nın ve diğer Sağlık Hizmet Sunucularının; Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmak, • T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

DEVAMI
AİLE VE MİRAS HUKUKU
AİLE VE MİRAS HUKUKU

ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı aile ve miras hukuku konularında önde gelen hukuk bürolarından biridir ve söz konusu alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözmek için üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Özellikle, yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku ihtilaflarında, zaman ve maliyet öğelerinden tasarruf edebilmek adına, yetkili mahkemede dava açılmadan önce danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aile ve Miras Hukuku kapsamında hizmetleriz genellikle şunlardır: - Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar - Boşanma Davaları - Velayet Davaları - Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar - Mirastan Kaynaklanan Meseleler - Uluslararası Aile ve Miras Hukuku Davaları - Dava Takibi

DEVAMI
CEZA HUKUKU
CEZA HUKUKU

ORAL&ORAL AVUKATLIK ORTAKLIĞI olarak bürosu ceza hukuk kapsamında; müvekkillerimiz adına soruşturma aşamasından başlayarak gerekli her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ceza hukuk kapsamında hizmetlerimiz: • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri, • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikâyetçi veya şüphelilerin temsili, • Şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, • Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular

DEVAMI